Villkor

Leveransvillkor
I de fall frakt är aktuellt så tillkommer detta med 49 kr inkl moms om varuvärdet understiger 895 kr inkl moms. Vid ordervärde överstigande 895 kr ingår frakten. Varorna levereras vanligen 1-2 dagar efter lagd order.

Saknat eller skadat gods
Stämmer inte antalet kolli med följesedel eller fraktsedel skall detta anmälas till Transportören innan frakthandlingen kvitteras, samma förfarande vid skada på försändelsen. Eventuella andra problem eller frågor meddelas [email protected].

Betalning
Kortbetalning via Stripe eller PayPal.

Mervärdesskatt 25% ingår i angivna priser på webbplatsen där inget annat anges.
Dröjsmålsränta debiteras med 8% + diskonto per månad för fakturakunder.

Returer
Samtliga returer måste ha returnummer (RMA). Returen är dock först godkänd när vi kontrollerat varan. Ett RMA-nummer är giltigt i högst 2 veckor. Returer som sker senare än 2 veckor efter mottagandet accepteras ej. Varan skall returneras i originalförpackning och får ej ha varit inkopplad/använd. Vid returer, där det konstateras att varan ej är defekt, debiteras en testavgift per returnerad artikel på 300 kr exkl moms. RMA erhålles genom att maila [email protected] och uppge ordernummer samt orsak till returen.

Garantier
Har garanti lämnats av tillverkaren har köparen de rättigheter som lämnats i detta garantiåtagande.
För uppfyllande av detta garantiåtagande hänvisas till auktoriserade serviceombud.
Walk in Front Sweden AB svarar i ovanstående fall inte för fel eller brister i produkterna.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Walk in Front Sweden AB återköp under sextio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Walk in Front Sweden AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr inklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr inkl moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Walk in Front Sweden AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Walk in Front Sweden AB på telefon 08-551 131 87 eller via [email protected] och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Walk in Front Sweden AB tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Walk in Front Sweden AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Walk in Front Sweden AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Walk in Front Sweden AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Walk in Front lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Walk in Front Sweden AB på telefon 08-551 131 87 eller via [email protected] och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

Läs lagtexten »

Walk in Front AB (556307-7790)
Patentgatan 11
112 67 STOCKHOLM

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Personuppgifter
Walk in Front Sweden AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Walk in Front Sweden AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Walk in Front Sweden AB:s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Walk in Front Sweden AB detta och att byta ditt lösenord.